Privaatsuspoliitika

Topdoor OÜ, reg.nr 11126023; aadressiga Kooli 1a, Tabasalu; veebilehe aadressiga www.topdoor.ee – avalikustab sellel lehel oma veebilehe privaatsustingimused.

Topdoor OÜ veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. Topdoor OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest.

Isikuandmete töötlemine

Topdoor OÜ töötleb Teie (kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Topdoor’ile omalt poolt infot) isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate Topdoor OÜ-le loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Topdoor OÜ töötleb Teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel. Transporditeenuse valimisel nõustute, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie poolt valitud teenusepakkujale (vastavalt Omniva, Eesti Post, SmartPost või mõni muu Teile transporditeenuse osutaja).

Topdoor OÜ töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel, samuti juhuks, kui ostate teenust korduvalt või tellite Topdoorilt ostetud toodetele näiteks hooldusteenust. Topdooril on õigus kasutada Teie isikuandmeid ka kliendisuhtluse eesmärgil sh. Teile Teie teenust või toodet puudutava informatsiooni edastamiseks.

Tellijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Selleks saatke sooviavaldus aadressile info@topdoor.ee

Küpsised

Sarnaselt enamustele veebilehe operaatoritele kogub veebileht informatsiooni, mida tarbija brauser saadab veebilehte külastades. See informatsioon võib muuhulgas  sisaldada andmeid tarbija arvuti IP aadressi, brauseri tüübi, meie lehel külastatud alalehtede, külastusaja ja statistika kohta. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenused ja küpsisefaile, nt Google Analytics, Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. (Facebook) ja Gemius S.A. (Megapanel/Gemius), mis neid koguvad, jälgivad ja analüüsivad.

Turvalisus

Topdoor OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Topdoor OÜ ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Privaatsustingimuste muudatused

Topdoor OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat avaldades muudatused veebilehel ja tagades, et tarbijate isikuandmete seadusjärgne kaitse jääb tagatuks. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil  info@topdoor.ee