Väravaautomaatika rike ja väravaautomaatika hooldus

Igal tehnilisel tootel võib aegajalt esineda tõrkeid oma töös. Enamjaolt on väravaautomaatika rike väga kergesti kõrvaldatav. Kuid siiski tasub tähelepanelik olla ja kindlasti märku anda, kui miski ei toimi tavapäraselt. Muidugi on võimalik sõlmida ka hooldusleping, mille korral Topdoor’i tehnik käib vastavalt värava kasutussagedusele (erakasutuses või äriühingu kasutuses olevatel väravatel on kindlasti kasutussagedus kordades erinev) väravat hooldamas. Vähemalt üks kord aastas on soovituslik kvalifitseeritud tehnikul automaatikasüsteemi ja värava tööd kontrollida.

Väravaautomaatika rike – esmane käitumisjuhis: 

Puldile vajutades värav ei avane või ei sulgu.

 • Kontrolli kas puldile vajutades punane led-tuluke põleb. Kui põleb, siis liigu väravale lähemale, kuna tegemist võib olla patarei probleemiga. Tühjeneva patarei korral raadiolevi ulatuvus väheneb oluliselt.
 • Kui led-tuluke üldse ei põle, siis on tegemist patarei probleemiga: täiesti tühi, külma saanud, märjaks saanud, rikkis. 
 • Kontrolli ega ei ole juhtimiskeskuses läbi põlenud 1A ülepingekaitsmed.

Värav avaneb, kuid ei sulgu. 

 • Kontrolli, kas fotosilmad on puhtad (puulehed, tolm, lumi). Fotosilmade tööpõhimõte seisneb selles, et avamisel nende tööd ei rakendata. Olenemata takistusest, värav avaneb. Kuid sulgemisel on eelduseks, et fotosilmad tuvastavad vaba väravate liikumisruumi. Juhul, kui lumi on fotosilmad täis tuisanud, ei saa nad oma tööd teha, ning värav ei sulgu. Indikaatoriks on see, et punane tuli fotosilmal ühtlase põlemise asemel vilgub. 
 • Kontrolli, kas elekter on olemas ja juhtblokk on korralikult vooluvõrku ühendatud. Sellele viitab asjaolu, kui fotosilmade küljes olevad led-tulukesed ei põle (1 roheline ja 1 punane tuli)
 • Kontrolli, kas fotosilmad pole juhuslikult paigast nihkunud. Ehk et, kas nad on paralleelselt üksteisega ja “näevad üksteist”. On olnud juhuseid, kus näiteks lumelükkamisega on mindud ühele fotosilmale vastu ja see vaatab nö ” taevasse”. Kui fotosilmad üksteisega ühendust ei saa, on nad häires (ühel fotosilmal põleb roheline tuli ja teisel punane tuli vilgub) ja värav ei sulgu.

  Kontrolli, ega juhuslikult pole värav käsitsi juhtimise asendis. Sellisel juhul värav liigub vabalt, kui teda ise lükata. 

 • Kui eelnevalt väljatoodud asjad on üle vaadatud ja rike pole saadud eemaldatud, siis palun võtke meiega ühendust.

Värav ei sulgu või sulgub, kuid avaneb koheselt.

 • Kontrollida takistuste olemasolu värava liikumise tsoonis. Vajadusel kõrvaldada takistused.
 • Tiibvärava puhul tuleb lumest puhas hoida kogu värava tööraadius. 
 • Liugvärava puhul tuleb kontrollida, kas alumine juhtsiin ei ole seest lund täis. Lume olemasolul tuleb siin lumest puhastada.
 • Kui viga kordub, siis kutsuge Topdoor’i spetsialist.
Liugvärav, väravaautomaatika, väravad

Puhasta liugvärava siin lumest

Liugvärav, väravaautomaatika, väravad

Liugvärava juhtsiin lund täis – värav ei saa töötada

Liugvärava, väravaautomaatika, rike

Liugvärava rike – puhasta siin lumest

Tiibvärav, väravaautomaatika, rike

Tiibvärav lumes – puhasta värva töö piirkond lumest