Ajutine värav

Ajutine värav paigaldatakse ajutisi vajadusi silmas pidades. Enamasti on vaja ajutiselt kaitsta pooleliolevaid ehitusobjekte: tagamaks kõrvaliste isikute mittesattumine ehitusobjektile ja garanteerides seeläbi nende ohutuse ning teiselt poolt kaitsta väravast sissepoole jäävat osa (ehitusmaterjalid, tööriistad jms). 

Ajutine värav, teisaldatav värav, mobiilne värav

Ajutine jalgvärav

Ajutist piirdeaeda on reeglina lihtne paigaldada kasutades valmis paneele, mis on paigaldatud teisaldatavatele soklikividele. Ajutine värav seevastu vajab personaalsemat lähenemist. Iga objekt on erinevate vajadustega.

Väravaautomaatika abil on võimalik seadistada värava avanemist. Tihti on autovärav tööpäevadel seadistatud avanema automaatselt ning väljaspool tööaega jääb see suletuks.
Tõenäoliselt on vaja lisada ka jalakäija värav. See on mugav panna avanema näiteks PIN koodi sõrmistiku abil.
Suurematel ehitusobjektidel on kindlasti vaja lisada ka turvaelemente: vilkur ning signaalheli, mis annavad märku värava avanemisest ja sulgumisest. 

Eelduseks on elektri olemasolu väravautomaatika töötamise tarvis.